Prezentarea comunei

PREZENTARE

În componența comunei intră localitățile Izvoarele și Alimănești.

Cele mai apropiate orașe sunt Drăgănești de Olt (15 km) și Slatina (30 km).

Suprafața comunei însumează 3380 de hectare.

Așezare geografică:

Comuna este situată în zona de sud-vest a județului Olt, la doar 30 de kilometri distanță de municipiul Slatina, orașul de reședință al județului Olt.

Suprafața:

Suprafața administrativă a comunei Izvoarele este de 4837 ha, intravilan: 307,75 ha, extravilan: 4529,25 ha

Populația:

Populația comunei însumează la finele anului 2012, 3560 de locuitori, dintre care 50% reprezintă populația aptă de muncă a comunei.

Gospodarii: 1327

Nr. locuinte: 1610

Nr. gradinite: 2

Nr. scoli: 4

Climatul:

Temperat-continental.

Afaceri:

Majoritatea locuitorilor comunei Izvoarele au ca principală activitate agricultura, comuna dispunând de o suprafață de 4228 de hectare de teren arabil.

Activitati specifice zonei: Agricultură

Activitati economice principale: Agricultură
Creşterea animalelor

Obiective turistice: Monument clasa A
Necropola tumulară

Facilitati oferite investitorilor: Terenuri pentru înfiinţarea de noi activităţi
Reducerea impozitelor pentru primii 5 ani

Proiecte de investitii: Canalizare apă în satul Izvoarele şi Alimăneşti
Modernizare şi dotare Cămin Cultural Izvoarele
Modernizare Centru Civic Izvoarele
Construirea a 15 locuri de joacă pentru copii
Construirea a 15 parcări auto
Construire sală de sport
Alimentare cu apă sat Izvoarele
Introducere gaze în satul Izvoarele

Facilități pentru întreprinzători:

Pentru ridicarea nivelului de trai al locuitorilor şi pentru dezvoltarea socio-economică zonală, edilii comunei sunt dispuși să colaboreze cu eventualii investitori oferind anumite facilităţi, între care:

  • – Suport logistic şi consultanţă;
  • – Scutiri de taxe şi impozite în temei legal;
  • – Concesionări/vânzări de terenuri;
  • – Forţă de muncă calificată în diferite domenii (agricultură, industria grea, industria textilă, construcţii).

Investiții în comerț:

Se poate investi în amenajarea pe raza comunei a unor fabrici de textile, încălţăminte, confecţii, comuna dispunând de suficientă forţă de muncă calificată şi necalificată în acest domeniu, dar şi de spațiul necesar acestui gen de activități.

Investiții în agricultură:

Prezența în zonă a râului Iminog și a lacului Călmățui recomandă îndeosebi comuna Izvoarele pentru investiții în sectorul piscicol. În acest scop comuna poate pune la dispoziție nu mai puțin de 19 hectare, ce pot fi amenajate ca luciu de apă.

Se dorește îndeosebi modernizarea tehnicilor şi metodelor folosite în cultivarea terenurilor, în amenajarea unor puncte de colectare, depozitare şi valorificare a produselor agricole.

Reprezentanții comunei sunt interesați și de amenajarea unor ferme sau micro-ferme moderne, specializate în creşterea ovinelor, bovinelor, cabalinelor, porcinelor şi păsărilor, dar și a unor centre de colectare şi valorificare a produselor de origine animală: lapte, carne, lână, piei.

Se mai poate investi în legumicultură, în condițiile amenajării unor sere şi solarii, a unor sisteme de irigaţii şi a unor centre de colectare şi valorificare a legumelor.

Investiții în agroturism:

Turismul şi agroturismul sunt alte domenii favorabile afacerilor. Pot fi amenajate centre de odihnă, de agrement, tabere pentru copii sau baze sportive de vară.

Zona e una cu potențial piscicol foarte ridicat, astfel încât se pot obține profituri importante din amenajarea unor centre de pescuit sportiv și amator.

Cultural:

Printre atracțiile turistice locale se numără bisericile Alimănești și Izvoarele, ambele fiind declarate monumente istorice.

Localități înfrățite:

-Administrația locală dorește înfrățirea cu o localitate membră a comunității europene.

Sari la conținut