Welcome to Primăria Comunei Izvoarele, județul Olt   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Izvoarele, județul Olt

Comisii de specialitate

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget – finanțe, administrarea
domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț, în
următoarea componenţă: 
Şocherel Eugeniu Florentin Președinte
Năftică Vergică Secretar
Vişan Marian Membru
Vişan Cristian-Constantin Membru
Lupu Emil Membru

 

II. Comisia pentru activităţi culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, activități sportive,
protecţia mediului şi turism, în următoarea componenţă:  
Ciurea Rareş Florin Președinte
Mezdrea Tudor Secretar
Naftica Ionut-Danie Membru

 

III. Comisia juridică şi de disciplină, administrație publică locală, muncă şi protecţie socială, în
următoarea componenţă:
Sanfir George  Președinte
Sora Georgel Secretar
Mezdrea Ionel Membru
Marinica Constantin Membru
Vişan Florian Membru
Sari la conținut Click to listen highlighted text!