Comisii de specialitate

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț, în
următoarea componenţă: 
Şocherel Eugeniu Florentin Președinte
Năftică Vergică Secretar
Vişan Marian Membru
Vişan Cristian-Constantin Membru
Lupu Emil Membru

 

II. Comisia pentru activități culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, activități sportive, protecția mediului și turism, în următoarea componenţă:  
Ciurea Rareş Florin Președinte
Mezdrea Tudor Secretar
Naftica Ionut-Daniel Membru

 

III. Comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală, muncă și protecție socială, în
următoarea componenţă:
Sanfir George  Președinte
Sora Georgel Secretar
Mezdrea Ionel Membru
Marinica Constantin Membru
Vişan Florian Membru
Sari la conținut