Comisii de specialitate

Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor

Lăchescu Gelu Președinte
Ene Gheorghe Secretar
Ciurea Florea Membru
Florescu Ion Membru
Florescu I. Ion Membru

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului pulic şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerț

Vișan Marian Președinte
Șocherel Eugeniu – Florentin Secretar
Lupu Emil Membru
Trașcă Victor Membru
Vișan Iulian- Ilie Membru

 

Comisia pentru învățământ personal, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement

Barbu Marin Președinte
Făraș Emilian Secretar
Mărinică Constantin Membru
Skip to content